Osprzęt przeciwprzepięciowy i odgromowy

  • elementy odgromowe
  • bezpieczniki topikowe typu BM i cylindryczne
  • szyny szybkiego montażu, grzebieniowe oraz sztyftowe
  • izolatory wsporcze
  • bloki rozdzielcze
  • złączki śrubowe i samozaciskowe
  • ochrona przepięciowa